České účetní standardy

Podnikatelé

  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Standardy v platném znění na externím webu zde

Finanční instituce

  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.

Standardy v platném znění na externím webu zde

Pojišťovny

  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.

Standardy v platném znění na externím webu zde

Zdravotní pojišťovny

  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.

Standardy v platném znění na externím webu zde

Nepodnikatelské subjekty

  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Standardy v platném znění na externím webu zde

Některé vybrané účetní jednotky 

  • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Standardy v platném znění na externím webu zde