Auditing I 05.04.2024 - výsledky zkoušky

Nahlížení do zkoušky se uskuteční dne 14. 05. 2024 na KA ČR. V případě zájmu o nahlížení zašlete nejpozději 3 dny před termínem nahlížení na E-mail middleditch@kacr.cz zpávu, že máte o nahlíženíé zájem a bude Vám upřesněn čas.

 Č. kódu
 Počet bodů
 Výsledek