Zpráva o vztazích za rok 2013

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), který mění požadavky na vyhotovování, obsah i ověřování zprávy o vztazích. Protože uvedený zákon neobsahuje žádná konkrétní přechodná ustanovení zaměřená na tuto problematiku, panuje nejistota, jak přistupovat ke zprávám o vztazích vyhotoveným sice v roce 2014, ale popisující transakce roku předchozího.
Komora auditorů ČR proto připravila následující shrnutí problematiky ZDE.