Zpráva auditora

Cena pro ostatní.
 

1 704 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y

Autorka:  Ing. Lucie Novotná, oddělení metodiky účetnictví a auditu KA ČR,

odborný garant: Ing. Michal Štěpán, auditor, člen výkonného výboru a předseda výboru pro metodiku auditu KA ČR


STRUKTURA KURZU

Kapitola 1 – Cíl auditu připomíná:
 • cíle auditora při auditu účetní závěrky,
 • definici ověřovací zakázky (audit účetní závěrky je ověřovací zakázkou),
 • koncept přiměřené jistoty (audit účetní závěrky poskytuje přiměřenou jistotu),
 • požadavek na dodržování souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými normami auditorem při provádění auditu.


Kapitola 2 – Zpráva auditora se zabývá:

 • standardem ISA 700 „Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce“,
 • standardem ISA 720 „Povinnosti auditora týkající se ostatních informací“,
 • aplikačními doložkami k ISA 700 a ISA 720,
 • pouze rámcově standardem ISA 701 „Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora“,
 • strukturou a obsahem nemodifikované zprávy auditora,
 • písemným prohlášením vedení účetní jednotky,
 • specifiky ověřování zprávy o vztazích.


Kapitola 3 – Modifikace zprávy auditora řeší:

 • požadavky standardu ISA 705 „Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora“,
 • požadavky standardu ISA 706 „Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti a odstavce obsahující jiné skutečnosti ve zprávě nezávislého auditora“.


Kapitola 4 – Srovnávací informace a audit v prvním účetním období zakázky vysvětluje:

 • požadavky standardu ISA 710 „Srovnávací informace – srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka“ a aplikační doložky k tomuto standardu,
 • koncept srovnávacích informací,
 • odpovědnost auditora ve vztahu ke srovnávacím informacím,
 • vliv nesprávností ve srovnávacích informacích na zprávu auditora,
 • problematiku auditu v prvním období účetní zakázky.


Kapitola 5 - Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky a zpráva auditora popisuje:

 • požadavky standardu ISA 570 „Nepřetržité trvání podniku“,
 • povinnosti účetní jednotky týkající se předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky,
 • povinnosti auditora týkající se předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky,
 • problematiku nepřetržitého trvaní účetní jednotky ve vztahu ke zprávě auditora a jejím případným modifikacím.


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  968,- Kč vč. 21% DPH.Pro zaslání přístupových údajů je třeba kurz uhradit předem pod příslušným variabilem.

Cena pro ostatní: 1.704 Kč vč. 21% DPH

Počet hodin pro zápočet do KPV/PVT: 8 hodin, pokud byl úspěšně absolvován závěrečný test.

POZOR!! Přístupové údaje jsou zasílány z e-mailové adresy rentel@rentel.cz

http://www.akreditovanekurzy.cz/studujici