Zdanění

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 14

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

20. - 23. čevna 2017

Variabilní symbol:

61617

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

 
20. června 2017
úterý

8:30 - 13:30 (5 hod.)            
14:30 – 16:30 (2 hod.)

Daňová teorie a daňová politika + Sociální pojistné    
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.


21. června 2017
středa    

8:00 - 13:00 (5 hod.)
Daň z přidané hodnoty
Ing. Mgr. Jiří Novák, JUDr. Richard Knobloch


14:00 - 18:00 (4 hod.)
Správa daní    
JUDr. Stanislav Machek


22. června 2017
čtvrtek

8:00 - 13:00 (5 hod.)    
Daň z příjmu právnických osob    
Ing. Mgr. Lenka Falešníková     

14:00 - 18:00 (4 hod.)    
Daň z příjmu právnických osob        
Mgr. Martin Švalbach


23. června 2017
pátek

8:00 - 13:00 (5 hod.)
Daň z příjmů fyzických osob              
Ing. Jan Bürger

Změna programu vyhrazena.


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

Komora auditorů ČR upozorňuje uchazeče ve zkouškovém systému, že došlo od května 2015 s okamžitou platností, k aktualizaci Sborníku materiálů ke zkoušce auditora.