Zdanění

Cena pro ostatní.
 

11 616 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 18

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 17. - 20. 1. 2023

Variabilní symbol akce: 60623

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.712,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.616,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

PROGRAM KURZU:

17. ledna 2023

Úterý

 

08:00 - 13:00 (5 hod.)

Daň z přidané hodnoty

Ing. Mgr. Jiří Novák, JUDr. Richard Knobloch

 

14:00 – 17:00 (3 hod.)

Daňová teorie a politika
Ing. Martin Švalbach

 


18. ledna 2023

středa 

 

08:00 - 13:00 (5 hod.)

14:00 - 18:00 (4 hod.)

           

Daň z příjmu právnických osob        

Ing. Mgr. Lenka Falešníková, LL.M, Ing. Martin Švalbach19. ledna 2023

Čtvrtek

 

08:00 - 12:00 (4 hod.)

Správa daní   

JUDr. Stanislav Machek, FCCA

 

13:00 - 17:00 (4 hod.)

Mezinárodní  zdanění

Ing. Martin Švalbach

 

17:00 - 18:00 (1 hod.)

Spotřební a silniční daň

Ing. Martin Švalbach

 

 

20. ledna 2023

pátek

 

08:00 - 12:00 (4 hod.)

Daň z příjmů fyzických osob a pojistné            

Ing. Martin Švalbach 


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.