Zdanění

Cena pro ostatní.
 

11 616 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 21. - 24. 6. 2022

Variabilní symbol akce: 61622

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.712,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.616,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

PROGRAM:

21. června 2022

úterý

08:00 - 13:00 (5 hod.)                      
Daň z přidané hodnoty

Ing. Mgr. Jiří Novák, JUDr. Richard Knobloch

14:00 – 17:00 (3 hod.)

Daňová teorie a daňová politika                               
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 

22. června 2022

středa 

 

08:00   -  13:00(5hod.)
Daň z příjmu právnických osob        

Ing. Mgr. Lenka Falešníková

14:00 – 18:00 (4 hod.)
Mgr. Martin Švalbach

 

23. června 2022

Čtvrtek

 

8:00 - 12:00 (4 hod.) 

Správa daní    

JUDr. Stanislav Machek, FCCA

13:00 – 17:00 (4 hod.)

Mezinárodní zdanění
Mgr. Martin Švalbach

17:00 – 18:00 (1 hod.)

Spotřební a silniční daň

Mgr. Martin Švalbach

 

 

24. června 2022

pátek

 

8:00 - 12:00 (4 hod.) 

Daň z příjmů fyzických osob a pojistné            

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.


Změna programu vyhrazena.

 

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.