Zdanění

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

19. - 22. června 2018

Variabilní symbol:

61618

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:


20. června 2018
úterý

11:00 - 13:00 (2 hod.)           
14:00 – 19:00 (5 hod.)

Sociální pojistné + Daňová teorie a daňová politika   

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.


20. června 2018
středa   

8:00 - 13:00 (5 hod.)
Daň z přidané hodnoty
Ing. Mgr. Jiří Novák, JUDr. Richard Knobloch

14:00 - 18:00 (4 hod.)
Správa daní   
JUDr. Stanislav Machek, FCCA


21. června 2018
čtvrtek

8:00 - 13:00 (5 hod.)   
Daň z příjmu právnických osob   
Ing. Mgr. Lenka Falešníková    

14:00 - 18:00 (4 hod.)   
Daň z příjmu právnických osob       
Mgr. Martin Švalbach


22. června 2018
pátek

9:00 - 14:00 (5 hod.)
Daň z příjmů fyzických osob             
Ing. Jan Bürger

Změna programu vyhrazena.

Lektoři:

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Ing. Mgr. Lenka Falešníková
          
Mgr. Martin Švalbach
Ing. Mgr. Jiří Novák
JUDr. Richard Knobloch

JUDr. Stanislav Machek
Ing. Jan Bürger             


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.