Základy IFRS pro auditory – nejčastější rozdíly oproti českému účetnictví a dopad na identifikaci a vyhodnocení rizik

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví Komory

Termín konání: 23. května 2023, prezenčně

Čas konání:  9:00 - 16:00 hodin

Variabilní symbol: 63423

Počet hodin do KPV: 7 hodin

Místo konání:  Praha, hotel Olympik, (vysoká budova), Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna

Dopravní spojení:

  • tramvají – stanice Invalidovna, linky 8, 3, 24; poté cca 5 min. pěšky;
  • metrem – stanice trasy B – Invalidovna, poté cca 5 min. pěšky;
  • autem (GPS: 50° 5' 54.0358151" N, 14° 28' 6.5635872) – směr od centra: po Rohanském nábřeží, vpravo do ulice K Olympiku; směr od Libně: po ulici Voctářova, rovně přes křižovatku Švábky, vlevo do ulice U Rustonky, vpravo po ulici Sokolovská, vlevo do ulice Nekvasilova.

Parkování:

  • možnost parkování na parkovišti hotelu Olympik (hlídané parkoviště za 200,- Kč/den - je třeba zastavit před vchodem do hotelu, na recepci si vyzvednout a zaplatit kartičku na parkování a poté pokračovat dále na parkoviště).

V okolí hotelu jsou parkovací zóny, doporučujeme využít pražskou MHD.


Obsah: 

Školení představí nejčastější a z pohledu materiality obvyklé materiální rozdíly mezi IFRS a českým účetnictvím. Auditor by měl při zakázce, která vychází z rámce mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ať už se jedná o samotný audit účetní závěrky, nebo častěji o ověření reportovacího balíčku pro účely konsolidace dle IFRS, zohlednit specifika požadavků účetního rámce. Proto se i v rámci školení dotkneme problematiky plánování (identifikace rizik a volba vhodných postupů v reakci na ně).

Školení zahrnuje zejména následující oblasti:

  • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně testů na snížení hodnoty
  • Nájmy
  • Vykazování výnosů (Smlouvy se zákazníky)
  • Základy finančních nástrojů a opravné položky k pohledávkám
  • Rezervy
  • Zaměstnanecké požitky (zejména dlouhodobé plány odměn – jubilea apod.)


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.