XXVII. sněm auditorů KA ČR proběhne korespondenčně

Výkonný výbor na svém mimořádném zasedání dne 11. března 2021 rozhodl o vyhlášení sněmu Komory auditorů ČR, který se s ohledem na pandemii covid-19 bude konat korespondenční formou.

Program sněmu je zveřejněn na webových stránkách komory v části pro členy. Společně s programem v této sekci naleznete další úvodní dokumenty týkající se sněmu:

  • Průvodní dopis s vysvětlením, jak bude sněm organizován a jak se na sněmu bude hlasovat.
  • Harmonogram sněmu obsahující všechny termíny zveřejňování všech dokumentů a lhůty, po které se k nim členové KA ČR mohou vyjadřovat. Postupně, v souladu s harmonogramem, budou v části pro členy tyto dokumenty zveřejňovány, zejména pak návrhy na úpravu vnitřních předpisů komory.

Všichni auditoři se mohou s průběhem sněmu, způsobem hlasování a návrhy k hlasování seznámit také na informační on-line schůzce, která se uskuteční 28. dubna od 10 do 12 h. Na schůzku se přihlašujte na webu KA ČR. Nejpozději 27. dubna bude všem přihlášeným zaslána e-mailem pozvánka.