XXVII. sněm 19. listopadu 2020

Ve čtvrtek 19. listopadu se v hotelu Olšanka na Praze 3 bude konat od 9.30 hodin XXVII. sněm Komory auditorů ČR. Pro on-line přihlašování klikněte zde.


Pozvánka na sněm s programem a návratkou je v uzavřené části webu a byla auditorům rozeslána poštou (v souladu s § 4 bodu 7 Statutu). Sněmovní materiály včetně pozvánky jsou zveřejněny na webu v sekci Pro členy. Případné připomínky k předkládaným sněmovním materiálům pošlete nejpozději do 4. listopadu (podle Jednacího řádu, § 2, odst. 2).

Novinkou na letošním sněmu bude hlasování prostřednictvím mobilu, nabitý mobil je proto letos nutnou výbavou každého účastníka. Krátké instruktážní video k hlasování si můžete pustit z webu komory (sekce Pro členy/Sněmy). Video bude promítáno i na sněmu před zahájením hlasování. Obracíme se také na všechny auditory, kteří váhají s účastí, aby zvážili možnost udělit plnou moc některému ze svých kolegů, který se sněmu zúčastní.

Sledujte průběžně sekci Aktuality na webu nebo profil komory na LinkedIn, o případných změnách v organizaci či konání sněmu Vás budeme neprodleně informovat. Situaci s koronavirem KA ČR stále monitoruje. Současně jsme ve spojení se státními orgány, které mají aktuální bezpečnostní a hygienická opatření na starosti.


  6180