WEBINÁŘ Uplatňování DPH v roce 2023

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

 

Lektor: Ing. Václav Benda, specialista na oblast DPH

Termín:  24. ledna 2023  ONLINE

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin


Variabilní symbol: 62323

Obsah školení:

Seminář bude zaměřen zejména na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2023, a to po novelizacích zákona provedených v roce 2022 a s účinností od 1. 1. 2023. Účastníci budou seznámeni také s dalšími případnými změnami plánovanými v roce 2023.

Výklad bude zaměřen zejména na:

-          základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,

-          vymezení základních pojmů,

-          vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023,

-          vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku,  

-          uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,

-           uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,

-          sazby daně v roce 2023,

-          aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,

-          odpočet daně v roce 2023,

-          zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023,

-          správa daně v tuzemsku,

-          kontrolní hlášení v roce 2023,

-          zvláštní režimu jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS).

 

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.