WEBINÁŘ Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací-novinky a implementační praxe

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Seminář je určen pro odborníky pracující s různými druhy nestátních neziskových organizací - nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, asociace a sdružení, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, politické strany a hnutí apod.

Lektorka: Ing. Miroslava NEBUŽELSKÁ, auditorka, specialistka na daně a účetnictví v nestátním neziskovém sektoru.  

Termín:  27. listopadu 2023 online

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol: 68223

Obsah:

- ekonomicko-právní povinnosti NNO

- stav legislativy - základní zákony, vývoj nové účetní legislativy

- účetní metody v oblastech dlouhodobého majetku, zásob, pohedávek a závazků - nejčastější mýty a chyby

- vlastní jmění a bezúplatné finanční zdroje, práce s fondy

- bezúplatné příjmy (dary, sbírky, dotace, dědictví) a jejich účetní a daňové aspekty

- výnosy, náklady a výsledek hospodaření, hlavní a hospodářská činnost

- daň z příjmů u NNO

- specifika NNO v oblasti DPH


Cena:

 

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.