WEBINÁŘ Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

 

Lektorka: Ing. Miroslava NEBUŽELSKÁ, auditorka, účetní expert a poradce  v účetnictví a daních u nestátních neziskových organizací

Termín:  29. listopadu 2022 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol: 64922


Obsah:

Právní úprava pro nestátní neziskové organizace (NNO)

- základní zákony pro NNO

- zákon o účetnictví, vyhláška 504/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona,

Ekonomicko-právní povinnosti NNO a klíčové legislativní novinky

- shrnutí účetních, daňových a jiných právních povinností relevantních pro NNO

Účetnictví a účetní metody NNO

- účetní závěrka a hlavní a hospodářská činnost

- dlouhodobý majetek, zásoby

- peníze, pohledávky a závazky

- vlastní jmění a fondy

- úplatné x bezúplatné příjmy (výnosy), náklady

- dary a sbírky, dotace, dědictví, členské příspěvky


Daň z příjmů, DPH a ostatní daně

- veřejně prospěšný poplatník a základní režimy zdanění daní z příjmů

- daň z příjmů - předmět daně, osvobození, snížení základu daně a jeho podmínky, podání přiznání 

- DPH - základní specifika NNO

- ostatní daně

Příklady, dotazy a odpovědi a diskuse dle potřeb a zájmu v průběhu celého školení. 


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.