WEBINÁŘ Testy kontrol - nejčastější chyby, omyly a mýty

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví Komory

Termín konání: 22. září 2022 online

Čas konání:  9:00 - 12:00 hodin

  • online prezence cca od 8:30 hodin

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.


Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 65922


Obsah webináře:

Účastníci semináře se nejprve seznámí s teoretickými základy pro testy provozní účinnosti kontrol:

  • Povinné procedury v souvislosti s kontrolami při každém auditu
  • Kdy je povinnost testovat provozní účinnost kontrol
  • Stanovení velikosti vzorku a způsoby provedení testu včetně validace vstupních dat
  • Dopad  zjištěné odchylky
  • Provázanost s testy věcné správnosti (auditní riziko, auditní plán)

Dále se seminář bude na obecné úrovni věnovat problematice testování kontrol závislých na IT výstupech a aplikačních IT kontrol či automatizovaných procesů.

V závěru semináře bude formou dotazů/odpovědí a ukázek ze spisu auditora poukázáno na nejčastější nedostatky a chyby v této oblasti a bude představena vhodná forma dokumentace.


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní:  1.350,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.