WEBINÁŘ Ověření jednotkového ocenění nedokončené výroby a hotových výrobků

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 12

Lektor: Ing. Radomír Stružinský, auditor

Termín konání: 23. února 2023 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin KPV: 4 hodiny

Variabilní symbol: 62423


Obsah:

  1. Zásoby jako specifický druh aktiv společnosti
  2. Zásoby nakupované a zásoby vytvořené vlastní činností
  3. Oceňování zásob v závislosti na způsobu nabytí

a)      Oceňování zásob nabytých koupí

b)      Oceňování zásob vlastní výroby

c)      Potenciální chyby v oceňování zásob


  1. Hlavní rizika auditorského ověřování zásob

a)      Oceňování zásob nabytých koupí

b)      Oceňování zásob vlastní výroby


  1. Testy věcné správnosti (substantivní testy) při ověřování zásob

a)      Existence (inventury)

b)      Účtování do správného období

c)      Ocenění se zaměřením na pomalu obrátkové a zastaralé zásoby


6. Cíle vnitřního kontrolního systému v oblasti zásob


a)      Cíle VKS v oblasti zásob

b)      Příklad dokumentace a testování vnitřního kontrolního systému v oblasti zásob

c)      Dopady výsledků testování


  1. Auditorská dokumentace
  2. Závěr – diskuse 

Cena:

pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1.850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.