WEBINÁŘ Oprava x technické zhodnocení ve světle aktuální  judikatury a výkladů

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor: Ing. Bc. Jiří NESROVNAL, daňový poradce, člen prezidia KDP ČR

Termín: 13. ledna 2022 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod 

  • online prezence cca od 8:30 hodin

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.


Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  62222


Obsah:

  • Aktuální judikatura a výklady (z jakého stavu majetku se vychází, komplexní akce, změna parametrů, opravy výměnným způsobem, rozsah důkazního břemene)
  • Problematika oprav a technického zhodnocení na pronajatém a podnajatém majetku   

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.450,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.