WEBINÁŘ Novinky v právní úpravě i judikatuře SRO a AS

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie.


Termín: 9. prosince 2022 online

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.  (prezence cca od 8:30 hod.)

❕ Informace a podklady k webináři budou účastníkům zaslány s  dostatečným časovým předstihem, přístupy do webináře den před konáním akce. 


Počet hodin pro zápočet do KPV: 7 hodin

Variabilní symbol:  65422


Obsah školení:

  • další velké změny v právní úpravě evidence skutečných majitelů od 1. října 2022
  • z aktuální judikatury k rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, převodu podílů (akcií), smlouvě o výkonu funkce a odměňování, valné hromadě a dalším praktickým otázkám


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 3.360,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby.