WEBINÁŘ Novinky v daních a účetnictví

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

Lektorka: Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně

Termín: 24. ledna 2022 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

  • online prezence od cca 8:30 hodin


Variabilní symbol: 62122

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin


Obsah:

Účetní a daňové novinky roku 2022

  1. Shrnutí změn v zákonu o daních z příjmů – zpětné uplatnění daňové ztráty, změny v odpisech majetku, odpočet darů, změny ve zdanění fyzických osob, judikáty a závěry KOOV
  2. Změny zákona o dani z přidané hodnoty – procesní prominutí DPH včetně elektřiny a plynu, novela k 1. 10. 2021 včetně režimu OSS, zdanění záloh u cestovní služby, judikáty a závěry KOOV
  3. Účetnictví – nové Interpretace NÚR 44 až 46 a NI 67, novinky ve zveřejnění účetní závěrky
  4. Případně další změny, o kterých zatím nevíme

Cena:

pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.