WEBINÁŘ Novinky v daních a účetnictví

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

 

Lektorka: Ing. Ivana PILAŘOVÁ, auditorka a daňová poradkyně

Termín: 28. března 2023 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

  • online prezence od cca 8:30 hodin


Variabilní symbol: 62523

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin


Obsah:

- novela zákona o daních z příjmů (paušální daň, změny v odpisech, změny v podávání daňových přiznání a další)

- novela DPH (nový limit pro povinné plátcovství, změny v kontrolním hlášení)

- datové schránky v roce 2023

- další změny v daňové a účetní oblasti

- informace GFŘ, zajímavé judikáty, zápisy z Koordinačního výboru

- základní informace k novému zákonu o účetnictví

Cena:

pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.