WEBINÁŘ - Novela ISA 540 a využítí práce expertů - 10. 12.

Zaměření: Školení je koncipováno na ověřování individuální účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů pro široké spektrum malých a středních auditorských společností a pro auditory OSVČ.

Školení není primárně určeno pro auditory subjektů veřejného zájmu. Předmětem školení nejsou účetní odhady charakteristické pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) jako jsou ocenění reálnou hodnotou dle IFRS 13, ocenění investic do nemovitostí dle IAS 40, problematika uznávání výnosů dle IFRS 15, problematika ocenění aktiv určených k prodeji dle IFRS 5, problematika úvěrových ztrát dle IFRS 9 atd.

Obsah, detaily školení:

školení ISA 540 a využití práce expertů