WEBINÁŘ - Nové povinnosti a sankce v evidenci skutečných majitelů (od 1. 6. 2021)

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

 

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., katedra obchodního práva Právnické faktulty UK v Praze 

Termín: 9. 6. 2021;  Praha ONLINE

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

  • prezence od 8:30 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV: 5 hodin

Variabilní symbol:  63321

Obsah školení:

·     základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a   důsledky   nesplnění (nové sankce a jejich dopady do praxe)

·     vymezení skutečného majitele – s důrazem na SRO a AS

·     povinnost evidující osoby získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

·     povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností

·     zápis do evidence (okruh navrhovatelů, zapisované skutečnosti, řízení před soudem, zápis notářem)

·     automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob

·     přechodná ustanovení k nové úpravě

·     další aktuální otázky

 


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.450,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.