WEBINÁŘ Kybernetická bezpečnost

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektorka: Ing. Dana Pochmanová, CISA, certifikovaná auditorka podle českého Zákona o kybernetické bezpečnosti, certifikovaná auditorka informačních systémů, Cybersecurity auditorka v Řízení letového provozu ČR.


Termín: 4. listopadu 2022 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 12:00 hod.

  • online prezence od cca 8:30 hodin

Variabilní symbol: 64622

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny


Cíl a obsah:

Cílem školení je představit auditorům téma kybernetické bezpečnosti včetně postupů, jak má být kybernetická bezpečnost ve společnostech zajištěna a z čeho vychází. Součástí školení budou praktické příklady kybernetických útoků a navázání kybernetické bezpečnosti na audit účetní závěrky.


Obsah:  

  • CIA triáda, pilíře kybernetické bezpečnosti
  • Řízení aktiv a rizik
  • Vnitřní/vnější kybernetické útoky
  • Plán reakce na incidenty
  • Síťová bezpečnost, bezpečnost koncových zařízení (nakládání s daty třetích  stran)
  • Bezpečnost cloudových služeb
  • Detailní příklady kybernetických útoků
  • Vztah kybernetické bezpečnosti a auditu účetní závěrky
  • České a evropská legislativa


Cena:

pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1.350- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.