WEBINÁŘ: Konfirmace - související auditní otázky

Cena pro ostatní.
 

1 270 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Pokud máte konkrétní otázku, týkající se využití konfirmací při auditu a pro hladký průběh webináře, neváhejte dotaz zaslat předem do 17. května 2020 na email koktova@kacr.cz nebo julisova@kacr.cz


Lektoři a moderátoři: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ (auditorka, zaměstnankyně oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR); Ing. Michal ŠTĚPÁN, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR, předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Termín konání: 21. května 2020

Čas konání:  10:00 - 12:00 hodin (2 hod. do KPV)

Variabilní symbol: 67620

Obsah webináře, přehled témat:

 1. Druhy konfirmací a proč je využívat (banka, právníci, pohledávky, závazky, obraty)
 2. Tvrzení, které konfirmace pokrývají a která naopak nepokrývají
 3. Jsou konfirmace povinné při každém auditu účetní závěrky? (strategie auditu a auditní plán)
 4. Informace týkající se ocenění poskytnuté v konfirmacích a jak s nimi nakládat (např. ocenění derivátu od banky, odhad výsledku soudního sporu právníkem)
 5. Příklady situací, kdy je neefektivní konfirmační dopisy zasílat.
 6. Jak postupovat, pokud se auditor rozhodne konfirmace neposílat? Lze získat auditní evidenci jiným způsobem?
 7. Důsledek nesouhlasu klienta se zasíláním konfirmací
 8. Jak stanovit vzorek pro konfirmace (cílený výběr, reprezentativní výběr, práce s materialitou a rizikem, co je jednotka vzorku)
 9. Co dělat, pokud vzorek pokryje malou část balance? Jsou třeba další procedury?
 10. Dopad neobdržených odpovědí na konfirmace – náhradní procedury
 11. Dokumentace vysvětlení rozdílů přijatých konfirmací
 12. Získá auditor pomocí konfirmací rozvahových položek nějakou auditní evidenci k výsledovkovým položkám?

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 850,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní:  1.270,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.