WEBINÁŘ Inventura zásob-související auditní otázky

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 25

Pokud máte konkrétní otázku týkající se účasti auditora na fyzické inventuře zásob neváhejte ji zaslat  předem do 15. září 2021 na email julisova (zavinac) kacr.cz nebo koktova (zavinac) kacr.cz

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, auditorka, zaměstnankyně oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín konání: 22. září 2021 online

Čas konání:  9:00 - 12:00 hodin (3 hod. do KPV), prezence od 8.40 hodin

Webinář bude realizován prostřednictvím portálu: Cisco Webex.

Variabilní symbol: 65321


Okruh témat:

 1. Kdy je účast na fyzické inventuře povinná? Platí povinná účast jen pro zásoby, nebo i pro dlouhodobý hmotný majetek?
 2. K čemu slouží fyzická účast na inventuře?
 3. Co když se auditor nemůže inventury zúčastnit (zákonná omezení, omezení na straně auditora, COVID-19)?
 4. Videoúčast na inventuře – je možná?
 5. Co vše je nutné zdokumentovat ve spise?
 6. Jak postupovat, pokud má klient zásoby na více lokacích, včetně např. zahraničí?
 7. Jak postupovat, pokud má klient veškeré sklady spravované třetí stranou – stačí konfirmace?
 8. Fyzické počítání zásob auditorem při inventuře – je to detailní test věcné správnosti, nebo test kontroly?
 9. Jak stanovit velikost vzorku, který auditor počítá?
 10. Co dělat, pokud auditor napočítá odlišné hodnoty než inventarizační komise?
 11. Co dělat, pokud je inventura k jinému datu než konec účetního období?
 12. Co dělat, pokud auditor neumí vzhledem k povaze zásob jejich množství kvantifikovat?
 13. Jak provádět takzvané odrolování inventury na účetnictví?
 14. Jak inventarizovat rozpracovanou výrobu?
 15. Co když je na zásobách rozpracovaná výroba nehmotné povahy – projekty?


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní:  1.350,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.