WEBINÁŘ Inventura zásob - související auditní otázky

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 9

Lektorka: Ing. Martina Křížová Chrámecká, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín konání: 2. listopadu 2023 (online)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání: 9:00 - 12:00 hodin 

Počet hodin pro zápočet do KPV: 3 hodiny

Variabilní symbol: 67023


Okruh témat:

 1. Kdy je účast na fyzické inventuře povinná? Platí povinná účast jen pro zásoby, nebo i pro dlouhodobý hmotný majetek?
 2. K čemu slouží fyzická účast na inventuře?
 3. Co když se auditor nemůže inventury zúčastnit (zákonná omezení, omezení na straně auditora, COVID-19)?
 4. Videoúčast na inventuře – je možná?
 5. Co vše je nutné zdokumentovat ve spise?
 6. Jak postupovat, pokud má klient zásoby na více lokacích, včetně např. zahraničí?
 7. Jak postupovat, pokud má klient veškeré sklady spravované třetí stranou – stačí konfirmace?
 8. Fyzické počítání zásob auditorem při inventuře – je to detailní test věcné správnosti, nebo test kontroly?
 9. Jak stanovit velikost vzorku, který auditor počítá?
 10. Co dělat, pokud auditor napočítá odlišné hodnoty než inventarizační komise?
 11. Co dělat, pokud je inventura k jinému datu než konec účetního období?
 12. Co dělat, pokud auditor neumí vzhledem k povaze zásob jejich množství kvantifikovat?
 13. Jak provádět takzvané odrolování inventury na účetnictví?
 14. Jak inventarizovat rozpracovanou výrobu?
 15. Co když je na zásobách rozpracovaná výroba nehmotné povahy – projekty?


Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní:  1.350,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem 67023.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.