WEBINÁŘ: Inventura zásob - související auditní otázky

Cena pro ostatní.
 

1 270 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Pokud máte konkrétní otázku, týkající se účasti auditora na fyzické inventuře zásob a pro hladký průběh webináře, neváhejte dotaz zaslat předem do 21. května 2020 na email koktova@kacr.cz nebo julisova@kacr.cz

 

Lektoři a moderátoři: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ (auditorka, zaměstnankyně oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR); + Ing. Anna BEZDĚKOVÁ, auditorka

Termín konání: 26. května 2020

Čas konání:  10:00 - 12:00 hodin (2 hod. do KPV)

Variabilní symbol: 67720


Obsah webináře, přehled témat:

 1. Kdy je účast na fyzické inventuře povinná? Platí povinná účast jen pro zásoby, nebo i pro dlouhodobý hmotný majetek?
 2. K čemu slouží fyzická účast na inventuře?
 3. Co když se auditor nemůže inventury zúčastnit (zákonná omezení, omezení na straně auditora)
 4. Co vše je nutné zdokumentovat ve spise?
 5. Jak postupovat, pokud má klient zásoby na více lokacích, včetně např. zahraničí?
 6. Jak postupovat, pokud má klient veškeré sklady spravované třetí stranou?
 7. Fyzické počítání zásob auditorem při inventuře – je to detailní test věcné správnosti, nebo test kontroly?
 8. Jak stanovit velikost vzorku, který auditor počítá?
 9. Co dělat, pokud auditor napočítá odlišné hodnoty než inventarizační komise?
 10. Co dělat, pokud je inventura k jinému datu než konec účetního období?
 11. Co dělat, pokud auditor neumí vzhledem k povaze zásob jejich množství kvantifikovat?
 12. Jak provádět takzvané odrolování inventury na účetnictví?
 13. Co když je na zásobách rozpracovaná výroba nehmotné povahy – projekty?
Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 850,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní:  1.270,- Kč vč. DPH.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.