WEBINÁŘ - IFRS pro podnikatele se zaměřením na majetek a leasing

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

Lektor:  Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA, auditorka

Termín konání: 13. 10. 2020

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

Variabilní symbol:  67420


Obsah:

Školení je zaměřeno na oblast Leasingu - IFRS 16, nový standard platný na účetní závěrky od 1.1.2019. Poprvé je tedy implementován v právě auditovaných závěrkách. Dále se bude věnovat IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení - základnímu standardu pro majetek. V rámci tohoto standardu se však dotkneme také standardu IAS 37 - Rezervy, IFRS 15 - Výnosy z oprací s klienty a IFRS 9 - Finanční nástroje - z pohledu závazků a pohledávek.

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 1. 850,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.360,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .