WEBINÁŘ Identifikace a vyhodnocení rizik v návaznosti na sestavení plánu auditu

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

Lektorka: Ing. Martina Křížová Chrámecká, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín konání: 26. září 2023 (online)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání: 9:00 - 14:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  66823


Obsah školení:

Povinné procedury dle ISA k identifikaci rizik

  • Vyhodnocení rizika zakázky
  • Porozumění činnosti účetní jednotky
  • Porozumění vnitřnímu kontrolnímu prostředí (popis procesů a vyhodnocení nastavení a implementace kontrol včetně IT)
  • Analytické procedury včetně využití analýzy dat
  • Podvody
  • Odhady
  • Transakce se spřízněnými stranami

Vyhodnocení rizik a dopad na rozsah a formu testů věcné správnosti

  • Přirozené, kontrolní a zjišťovací riziko
  • Významná rizika (povinná, předpokládaná, ostatní)
  • Práce s materialitou

Sestavení plánu auditu

Školení bude pracovat i s ukázkami ze spisu auditora.


Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2. 450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem 66823.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.