WEBINÁŘ Evidence skutečných majitelů po další velké novele účinné od 1. října 2022

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie.


Termín: 14. září 2022 online

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.  (prezence cca od 8:30 hod.)

❕ Informace a podklady k webináři budou účastníkům zaslány s  dostatečným časovým předstihem, přístupy do webináře den před konáním akce. 


Počet hodin pro zápočet do KPV: 5 hodin

Variabilní symbol:  65322


Obsah školení:

  • důvody urychlené novelizace
  • nový okruh evidujících osob (kdo nově bude muset rovněž zjišťovat a zapisovat skutečného majitele)
  • nové vymezení skutečného majitele ( kdo se jím nově stane, kdo jím dosud nebyl, a kdo jím být naopak přestane)
  • změny v systému automatického průpisu (komu se nově budou propisovat do evidence a jaké skutečnosti
  • přechodná ustanovení, sankce (odkdy sankce postihnou osoby, na které nově dopadnou povinnosti podle novely)
  • další aktuální otázky

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.450,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby.