WEBINÁŘ - Dopady Covid 19 a poklesu ekonomiky na provádění auditů

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektorka: Ing. Martina Křížová Chrámecká, auditorka, zaměstnankyně oddělení metodiky auditu, účetnictví a profesního vzdělávání Komory


Termín: 21. 1. 2021

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod (předpokládaný konec webináře cca ve 13:00 hod.)

 • prezence účastníků od 8:30 hod.

Webinář se realizuje prostřednictvím portálu: Cisco Webex.

Detailní informace (s materiály) a Pozvánku pro připojení k webináři obdrží přihlášení zájemci dvěma samostatnými e-maily jeden den před konáním akce.


Variabilní symbol: 62321

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Obsah webináře:

1. Plánování

 • Vyhodnocení rizika zakázky – nepřetržité trvání účetní jednotky, významné odhad
 • Identifikace a vyhodnocení rizik (změny v činnosti účetní jednotky, definování nezávislého očekávání pro předběžné analytické procedury)
 • Stanovení materiality při výrazném změně výsledků
 • Riziko podvodu
 • Změny v kontrolním prostředí společnosti

2. Provádění auditu
 • Účast na fyzické inventuře v případě karantény/výskytu COVID 19  ve společnosti apod.
 • Audit odhadů – zejména ocenění hmotných aktiv, finančních investic, pohledávek, odložená daňová pohledávka
 • Využívání elektronické komunikace – riziko podvodu
 • Podpora státu z programů COVID (dotace) a dopady do účetnictví
 • Možné dopady do vzorkování – nehomogenní populace

3. Finalizace auditu
 • Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
 • Předpokládaná zveřejnění v účetní závěrce
 • Dopady na zprávu auditora

          Významná nejistota ohledně předpokladu trvání   

          Zdůraznění skutečnosti

          Nesouhlas

          Omezení

 • Následné události

 

Cena: pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.