VÝZVA pro auditorské společnosti od Technologického centra AV ČR

Na webových stránkách programu Horizont 2020 provozovaném Technologickým centrem bude provedena aktualizace seznamu společností, které mají zkušenosti s finančními pravidly rámcových programů EU a plánují realizovat audity 1. stupně projektů H2020.

Technologické centrum tímto vyzývá auditory, kteří mají zájem, aby byl jejich profil zveřejněn bezplatně na stránkách Technologického centra, aby zaslali vyplněný registrační formulář na adresu finance@tc.cz.

Rozsah informací, které budou zveřejněny na webové stránce:
Jméno a logo organizace
Sídlo
Kontaktní osoba
Kontaktní email
Kontaktní telefonní číslo
Odkaz na webovou stránku
Krátký profil, popisující relevantní zkušenosti (max. 1800 znaků s mezerami)


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ zde.