WEBINÁŘ Využití IT auditu a jeho technik při auditu účetní závěrky

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Cíl semináře: poskytnout účastníkům komplexní pohled na IT audit s důrazem na jeho rostoucí význam v rámci  auditu účetní závěrky. Účastníci budou seznámeni nejen se základními požadavky ISA 315R související s IT prostředím, ale zejména s vhodnými postupy k jejich naplnění za efektivního využití znalostních, technických a kapacitních zdrojů auditora.

Cílová skupina: malé a střední auditorské společnosti

Lektoři: Ing. Lubomír Pitter, Ing. Daniel Bican (DABRICON s.r.o.)

Termín konání: 16. listopadu 2023 (online)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání: 9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol:  68923


Obsah:

  • Definice IT auditu a proč je důležitý
  • Seznámení s legislativním relevantním rámcem
  • Základní rizika a hrozby spojené s IT prostředím
  • Porozumění obecným IT kontrolám (ITGC)
  • Vedení rozhovorů s klienty, jejich porozumění a popsání jejich IT prostředí a nastavení kybernetické bezpečnosti
  • Představení osvědčených postupů a příkladů z praxe
  • Správná dokumentace
  • Diskuze a konzultace s odborníky na IT audit, bezpečnost a řízení rizik


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 750,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1. 350,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem 66923.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.