Výběry vzorků a jejich vyhodnocování v praxi

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor: Ing. Michal Štěpán, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR, předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Termín:  25. 9. 2019

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.

 • prezence od 8:30 hod.
 • přestávka s občerstvením cca v 10:30 hod.


Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  71019

Místo konání:  Praha, Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1


Obsah školení:

 • Základní principy
 • Metody výběru
 • Faktory spolehlivosti
 • Velikost vzorku
 • Výběr peněžní jednotkou
 • Stratifikovaný výběr
 • Výběr úsudkem
 • Projekce chyb
 • Vyhodnocení vzorku
 • Celkové vyhodnocení chyb


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  2.450,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.