Vedení elektronického spisu auditora v software DATEV-AUDIT

Cena pro ostatní.
 

400 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

 

Workshop vedou zástupci firmy DATEV.

Místo konání:  Praha- Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání:  25. 10. 2018

Čas konání:  9:00 - 13:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Variabilní symbol: 69818

Obsah:  

                     Školení bude realizováno formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

                     Na školení bude přítomen auditor, aktivní uživatel software, který se rád podělí o své praktické zkušenosti s používáním softwarového řešení ve své společnosti, také např. v návaznosti na absolvované kontroly dozorujících orgánů.

                     Ukázka průběhu procesů auditu a vedení auditorské dokumentace se softwarovými nástroji DATEV.

Ukázka vybraných auditorských postupů včetně analýzy dat, statistických výběrů vzorků a jejich vyhodnocování.

Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení nebo i přání uživatelů.

  
 Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky Kč 400,- vč. DPH.

Pouze pro členy KA ČR.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR 

http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .