Vedení elektronického spisu auditora v software DATEV-AUDIT

Cena pro ostatní.
 

400 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 8

Workshop vedou zástupci firmy DATEV.

Místo konání:  Praha, Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání:  14. 9. 2017

Čas konání:  9:00 - 13:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Variabilní symbol:  66417

Obsah:

                               Školení bude realizováno formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

                                Ukázka nového přístupu při zpracování auditorské zakázky prostřednictvím centrálního dokumentu, ve kterém se automaticky rekapitulují výsledky a stav zpracování celé auditorské zakázky. Z centrálního dokumentu lze zakládat i otevírat pracovní listy celé auditorské dokumentace – účelem je efektivnější práce nad dokumentací a zpřehlednění výsledků z auditorské dokumentace.

Ukázka vybraných auditorských postupů včetně analýzy dat, statistických výběrů a vyhodnocování vzorků.

Tipy a doporučení pro stávající uživatele programů.

Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu s pomocí softwarových nástrojů, zkušenosti, doporučení nebo i přání uživatelů.

 

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky Kč 400,- vč. DPH.

Pouze pro členy KA ČR.

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR 

http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .