Upozornění pro uchazeče ve zkouškovém systému

Komora auditorů ČR upozorňuje, že v souladu s podmínkami uvedenými ve Sborníku materiálů ke zkoušce auditora došlo ke změně celé kapitoly týkající se dílčí části auditorské zkoušky Právo v podnikání. Celá tato kapitola byla aktualizována s ohledem na nové právní úpravy související s rekodifikací občanského a obchodního práva. Aktualizovaná část č. 5 Právo v podnikání je přiložena na konci Sborníku.

Komora auditorů ČR zároveň upozorňuje, že došlo ke změně v možnosti osvobození od dílčí části auditorské zkoušky Právo v podnikání. Tato změna je uvedena v těchto tabulkách: Zkoušky složené na Vysoké škole ekonomické a Zkoušky složené na Institutu Certifikovaných účetních.  


V Praze dne 11. prosince 2013    Výbor pro auditorské zkoušky