WEBINÁŘ Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 2

 

Lektorka: Ing. Miroslava NEBUŽELSKÁ, auditorka, účetní expert a poradce  v účetnictví a daních u nestátních neziskových organizací

Termín:  23. listopadu 2021 ONLINE

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol: 64621

Obsah:

- ekonomicko-právní povinnosti nestátních neziskových organizací

- rejstříkové povinnosti a evidence skutečných majitelů

- účel a poslání a hlavní a hospodářská činnost neziskových organizací, veřejná prospěšnost

- členění nákladů pro účely účetní závěrky, daně z příjmů, transparentnosti ve výroční zprávě - druhové a účelové členění, práce s přímými a nepřímými náklady

- bezúplatné příjmy, jejich účtování a zdanění - dar - sponzoring - reklama, dary peněžní a nepeněžní, finanční dary na dlouhodobý majetek, bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, provozní a investiční dotace, dědictví, dlouhodobý majetek z restituce, veřejná a kostelní sbírka, kapitálové dovybavení, zdanění prodeje bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku

- účetní závěrka a účetní metody specifické pro nestátní neziskové organizace

- daň z příjmů - veřejně prospěšný poplatník a úzký nebo široký předmět daně, co je a není předmětem daně a jak se to projeví v přiznání, osvobození, snížení základu daně, použití daňové úspory

- daň silniční, daň z nemovitostí - osvobození pro nestátní neziskové organizace

- daň z přidané hodnoty - povinnosti neziskové organizace neplátce DPH - identifikovaná osoba, sledování obratu - co se započítává a co ne, nezisková organizace jako plátce - základní principy krácení s ohledem na ekonomickou a neekonomickou činnost, osvobození, a s ohledem na využívání dotací a darů k financování nákladů


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.