Zákon a evropské předpisy

Zákon o účetnictví

 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví (v původním znění)
  Účinnost od 1.1.1992
  Částka 107
  zákon ke stažení (92 kB)

 • Zákon 117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Článek V.
  Účinnost od 1.7.1994
  Částka 37, s. 1170
  zákon ke stažení (63 kB)

 • Zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
  Část sedmá – Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
  Účinnost 1.1.1998
  Částka 80, s. 4738
  zákon ke stažení (101 kB)
 • Zákon 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Část osmá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.1.2001
  Částka 143, s. 7896-7898
  zákon ke stažení (442 kB)
 • Zákon 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Účinnost od 1.1.2002
  Částka 134
  zákon ke stažení (165 kB)
 • Zákon 575/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Část třetí – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 30.12.2002
  Částka 197, s. 11692
  zákon ke stažení (44 kB)
 • Zákon 437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Účinnost 1.1.2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 46 a 64, která nabývají účinnosti 1.5.2004
  Částka 145
  zákon ke stažení (139 kB)
 • Zákon 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
  Část devátá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.5.2004
  Částka 84, s. 5520
  zákon ke stažení (176 kB)
 • Zákon 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Část jedenáctá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.1.2005
  Částka 228, s. 11972-11973
  zákon ke stažení (253 kB)
 • Zákon 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
  Část čtvrtá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 23.12.2005
  Částka 173, s. 9795
  zákon ke stažení (77 kB)
 • Zákon 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
  Část šestá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.1.2006
  Částka 65, s. 3714
  zákon ke stažení (92 kB)
 • Zákon 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Část šestá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 15.3.2006
  Částka 30, s. 1022-1023
  zákon ke stažení (151 kB)
 • Zákon 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
  Část dvacátá druhá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.4.2006
  Částka 24, s. 828
  zákon ke stažení (512 kB)
 • Zákon 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Část sedmá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.6.2006
  Částka 75, s. 2878
  zákon ke stažení (143 kB)
 • Zákon 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
  Část šedesátá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.1.2007
  Částka 84, s. 3268
  zákon ke stažení (263 kB)
 • Zákon 69/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost 4.4.2007
  Částka 31, s. 873
  zákon ke stažení (17 kB)
 • Zákon 261/2007 Sb., zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
  Část padesátá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.1.2008
  Částka 85, s. 3258-3259
  zákona ke stažení (1 MB)
 • Zákon 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
  Část patnáctá – Změna zákona o účetnictví
  Účinnost 1.1.2008
  Částka 97, s. 4019-4020
  zákon ke stažení (1 MB)
 • Zákon 348/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost 1.1.2008
  Částka 108, s. 4 905
  zákon ke stažení (20 kB)
 • Zákon 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
  Účinnost 1.7.2008
  Částka 40, s. 1 635
  zákon ke stažení (138 kB)
 • Zákon 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost částečně 1.1.2009, částečně 1.1.2010
  Částka 98, s. 4529-4534
  zákon ke stažení (76 kB)
 • Zákon 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
  Účinnost 1.7.2009
  Částka 68, s. 3077
  zákon ke stažení (1087 kB)
 • Zákon 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy
  Účinnost 1.8.2009
  Částka 70, s. 3277
  zákon ke stažení (324 kB)
 • Zákon 410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost 1.1.2011
  Částka 145, s. 5435-5440
  zákon ke stažení (65 kB)
 • Zákon 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost 15.7.2011
  Částka 69, s. 1950
  zákon ke stažení (727 kB)
 • Zákon 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost 1.1.2012
  Částka 124, s. 4475-4476
  zákon ke stažení (647 kB)
 • Zákon 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
  Účinnost 1.1.2013
  Částka 149, s. 5691
  zákon ke stažení (330 kB)
 • Zákon 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
  Účinnost 1.1.2015
  Částka 158, s. 6157
  zákon ke stažení (822 kB)
 • Zákon 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Účinnost 1.7.2012
  Částka 60, s. 2541-2542
  zákon ke stažení (682 kB)
 • Zákon 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Účinnost 1.9.2012, část 1.1.2013
  Částka 82, s. 3218-3225
  zákon ke stažení (74 kB)
 • Zákon 503/2012 o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
  Účinnost 1. 1. 2013
  Částka 188
  zákon ke stažení (405 kB) 
 • Zákonné opatření Senátu 344/2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
  Účinnost 1. 1. 2014, část 1. 12. 2013
  Částka 134
  zákonné opatření ke stažení (1,3 MB)
 • Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
  Účinnosti od 1. 1. 2016
  Částka 92
  zákon ke stažení (167 kB)
 • Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
  Účinnost 1. 1. 2016, část 1. 1. 2017 nebo 1. 1. 2018 
  Částka 161, str. 5257
  zákon ke stažení (320 kB)
 • Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Částka 115, str. 4475 
  zákon ke stažení (625 kB)
 • Zákon č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost 1. 1. 2017
  Částka 185
  zákon ke stažení (581 kB)

Evropské předpisy