Transferové ceny aktuálně

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

CÍL SEMINÁŘE:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., asistent auditora, partner spol. V4 Group

Termín:  8. 10. 2019

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

  • prezence od 8:30 hod.
  • přestávky s občerstvením cca v 10:30 hod. a 12:30 - 13:15 hod (obědy nejsou zajištěny)


Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  70119


Místo konání:  Brno, hotel AVANTI, Střední 61

Dopravní spojení:

  • tramvají – tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka Hrnčířská na ulici Štefánikově;
  • autem (GPS Loc: 49°12'46.17"N, 16°36'16.64"E) - pro příjezd z centra Brna odbočte z ulice Lidická na ulici Pionýrskou, poté vlevo směr Kaufland a sledujte směrovky k hotelu AVANTI;
    pro příjezd ze směru Praha sledujte směr Svitavy a směr Kaufland, po vjezdu na ulici Sportovní odbočte za Kauflandem doprava a sledujte směrovky k hotelu AVANTI;
    pro příjezd ze směru Bratislava jeďte stále rovně podél parku Lužánky směr Kaufland, za hokejovou halou na ulici Sportovní odbočte vlevo a sledujte směrovky k hotelu AVANTI.

Parkování:

  • placené parkování na parkovišti hotelu Avanti
  • zdarma v okolí nebo v obchodním centru Kaufland


OBSAH:

Legislativní rámec převodních cen

-          Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)

-          EU Code of Conduct

-          Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR

-          Arbitrážní konvence

-          Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

-          Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví

-          Vztah rizika a cenové kalkulace

-          Specifika při poskytování služeb a financujících transakcích

-          Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

-          Typický průběh daňové kontroly

-          Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU

-          Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně

-          Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)

-          Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

-          Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen

-          Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen

 

 Cena:

 

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.