Transferové ceny aktuálně

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

CÍL SEMINÁŘE:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).


Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., asistent auditora, partner spol. V4 Group

Termín:  24. 9. 2019

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

  • prezence od 8:30 hod.
  • přestávky s občerstvením cca v 10:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 13:15 hod (obědy nejsou zajištěny)


Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  70019


Místo konání:  Praha, hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna

Dopravní spojení:

  • tramvají – stanice Invalidovna, linky 8, 3, 24; poté cca 5 min. pěšky;
  • metrem – stanice trasy B – Invalidovna, poté cca 5 min. pěšky;
  • autem (GPS: 50° 5' 54.0358151" N, 14° 28' 6.5635872) – směr od centra: po Rohanském nábřeží, vpravo do ulice K Olympiku; směr od Libně: po ulici Voctářova, rovně přes křižovatku Švábky, vlevo do ulice U Rustonky, vpravo po ulici Sokolovská, vlevo do ulice Nekvasilova.

Parkování:

  • možnost parkování na parkovišti hotelu Olympik (hlídané parkoviště za 200,- Kč/den - je třeba zastavit před vchodem do hotelu, na recepci si vyzvednout a zaplatit kartičku na parkování a poté pokračovat dále na parkoviště).
V okolí hotelu jsou parkovací zóny, doporučujeme využít pražskou MHD.


 

OBSAH:

Legislativní rámec převodních cen

-          Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)

-          EU Code of Conduct

-          Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR

-          Arbitrážní konvence

-          Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

-          Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví

-          Vztah rizika a cenové kalkulace

-          Specifika při poskytování služeb a financujících transakcích

-          Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

-          Typický průběh daňové kontroly

-          Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU

-          Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně

-          Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)

-          Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

-          Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen

-          Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen

 

 

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.