Termín pro navrhování kandidátů do volených orgánů prodloužen

Kvůli aktuální situaci se volební komise rozhodla přistoupit k prodloužení termínu navrhování kandidátů do 12. října 2020. Stále také můžete kandidaturu jednoho člena zasílat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát. Vzory pro tento způsob navrhování najdete v příloze na webových stránkách v sekci Pro členy / Sněmy. Tento způsob můžete využít pouze v případě, že pro zaslání kandidátního lístku použijete datovou schránku nebo pošlete originály poštou.

Letošní sněm bude volit polovinu stávajícího složení výkonného výboru, tj. sedm nových členů a šest náhradníků, a všechny členy volební komise, tedy pět nových členů a dva náhradníky.

Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů jsou ke stažení na webových stránkách komory v sekci Pro členy / Sněmy.

Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.