SVJ poptává účetní audit

SVJ Na domovině 651/1poptává účetní audit bytového domu o velikosti 119 jednotek a 11 nově vzniklých, cca 30 účetních položek měsíčně. Jednalo by se pravděpodobně o roky 2018-2020.

Kontakt: Jana Peclinovská, tel.: 776 840 605, e-mail: vybor.nadomovine1@email.cz