Statutární město Přerov poptává přezkoumání hospodaření za rok 2020

Statutární město Přerov, IČ 00301825, hledá auditora k provedení přezkoumání hospodaření za rok 2020.

Kontakt: Ing. Jana Růžičková, tel.: 581268252, e-mail: jana.ruzickova@prerov.eu