Statistika

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 14

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 15. - 16. 9. 2019

Variabilní symbol akce: 61820

Počet hodin pro zápočet do KPV:  10 hodin

Obsah kurzu bude doplněn.


Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 2.420,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.227,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


P R O G R A M    KURZU

„ STATISTIKA ”

(61820)

  

 15. září 2020    

úterý

9:00 - 14:00        (5 hod.)                         prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

16. září 2020

středa

 

9:00 - 14:00        (5 hod.)                        doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

 

 ________________________________________________________________                             

Základní statistické charakteristiky, grafy, tabulky, míry polohy, variability,

aplikace na datech z účetních dokladů

Počet pravděpodobnosti

Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků

Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání

Konkrétní praxe cenových indexů v České republice

Modelování závislosti ekonomických veličin

Popis dlouhodobých vývojových tendencí

Národní účetnictví – Makroekonomické agregáty a jejich vztahy                                                                                                                                                                              

Změna programu vyhrazena.

 

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.