Statistika

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 12


Vážení,

 

z důvodu výskytu prvních nemocných nakažených koronavirem v České republice Vám nabízíme ke zvážení, zda se chcete zúčastnit kurz STATISTIKA,

který se koná ve dnech 10. – 11.3.2020. Pokud jste v posledních dnech navštívili oblasti (Itálie, Čína, Irán, Jižní Korea apod.), ve kterých se zvýšená nákaza koronavirem

prokázala, nebo pokud z  jiných důvodů se tohoto kurzu nechcete zúčastnit, nabízíme Vám možnost odhlášení s tím, že Vám nebude mimořádně účtován storno poplatek.

Zaplacená částka by byla plně vrácena na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi.

 

Prosíme Vás proto, abyste nám obratem napsali, zda se kurzu STATISTIKA,

konaného ve dnech 10. – 11. 3.2020  zúčastníte.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že dojde-li k velkému množství odhlášení, může být kurz zrušen zcela. O této skutečnosti bychom Vás opět neprodleně informovali.

 

 

Zároveň vás upozorňujeme, že se situace může vyvíjet dále a, dojde-li k nařízením vydaným Bezpečností radou státu, bude se Komora takovým nařízením řídit.

 

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro


Termín: 10. - 11. 3. 2020

Variabilní symbol akce: 60820

Počet hodin pro zápočet do KPV:  10 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 2.420,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.227,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


P R O G R A M    KURZU

 „ STATISTIKA ”

(60820)

     10. března 2020    

úterý

13:00 - 18:00      (5 hod.)                         prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.11. března 2020
středa

 

9:00 - 14:00        (5 hod.)                        doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

 

 ________________________________________________________________                             

Základní statistické charakteristiky, grafy, tabulky, míry polohy, variability,

aplikace na datech z účetních dokladů

Počet pravděpodobnosti

Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků

Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání

Konkrétní praxe cenových indexů v České republice

Modelování závislosti ekonomických veličin

Popis dlouhodobých vývojových tendencí

Národní účetnictví – Makroekonomické agregáty a jejich vztahy

                

                                                                                       

                                                                     

 

Změna programu vyhrazena.

 

 


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.