Statistika 19.03.2021 - výsledky zkoušky

Č. kódu
Počet bodů
Výsledek

Nahlížení do zkoušky proběhne dne 26. 4. 2021 v 10:00 hod. na KA ČR.