Statistika

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

18.-19. září 2018

Variabilní symbol:

61818

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 2420 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 3227 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

10

Program:

18. září 2018   
úterý

15:00 - 19:00      (4 hod.)
doc. Ing. Jaroslav Sixta, PhD.19. září 2018
středa

09:00 - 15:00      (6 hod.)
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.

           
Základní statistické charakteristiky, grafy, tabulky, míry polohy, variability, aplikace na datech z účetních dokladů.
Počet pravděpodobnosti.
Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků.
Indexy a absolutní rozdíly jako nástroj srovnávání.
Konkrétní praxe cenových indexů v České republice.
Modelování závislosti ekonomických veličin.
Popis dlouhodobých vývojových tendencí.
Národní účetnictví – Makroekonomické agregáty a jejich vztahy.


Změna programu vyhrazena.Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.