Správa NP Šumava hledá zhotovitele auditu

Správa Národního parku Šumava, IČO:00583171, hledá zhotovitele finančního auditu projektu financovaného z programu EU-LIFE, realizovaného Správou Národního parku Šumava s ukončením v roce 2024. Více informací naleznete v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, ke stažení zde.

Termín pro podání nabídek je 5. listopadu v 9 hod. Nabídku je třeba podat elektronicky prostřednictvím národního elektronického nástroje (https://nen.nipez.cz/). Registraci do systému je vhodné provést nejméně tři pracovní dny před podáním nabídky.

Příloha: Výzva k podání nabídek

Kontakt: Martin Koudelka, tel.: 731 530 231, e-mail: martin.koudelka@npsumava.cz