Spolek poptává ověření čerpání nadačního příspěvku

Centrum pro média, ekologii e demokracii, z.s." (IČ 27060136) poptává auditorskou zprávu pro žurnalistický projekt, který se uskutečnil ve druhé polovině roku 2017.

Spolek organizuje žurnalistické projekty, které spočívají např. v půlročním až ročním sledování určitého společenského tématu. O tématu je následně publikována série novinářských textů (především reportáží) na partnerském webu. V roce 2017 spolek získal pro podporu jednoho z těchto projektů nadační příspěvek. Projekt probíhal od července 2017 do konce roku. Nadační příspěvek byl poskytnut na základě projektové žádosti. Jeho drtivou většinu tvoří mzdové náklady na zaměstnání 2 zaměstnanců na pracovní  smlouvu na dobu určitou.

Auditor by měl ověřit, zda bylo čerpání nadačního příspěvku v souladu se schváleným účelem a rozpočtem, zda byl užit hospodárně, zda byla dodržena věcná skladba rozpočtu a zda byl nadační příspěvek účtován odděleně.

Podrobné požadavky na zprávu auditora si lze vyžádat spolu s dalšími podklady obratem.

Kontakt:
Radovan Bartošek
Email: kancelar@denikreferendum.cz
Telefon: +420 733 130 185